Erklæring fra EU-formannskapet om bruk av OSSEs Moskva-mekanisme i Turkmenistan (20.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om bruk av OSSEs Moskva-mekanisme i Turkmenistan (20.01.03)

Den europeiske union uttrykker sin utvetydige støtte til en åpen og fullstendig granskning av den senere tids begivenheter i Turkmenistan. Den europeiske union oppfordrer Turkmenistans president og regjering til fullt ut å samarbeide om den prosedyre som ble opprettet innenfor rammen av OSSE i henhold til mekanismen vedtatt på Moskva-møtet i Konferansen om den menneskelige dimensjon i 1991.

Den europeiske union retter en innstendig henstilling til Turkmenistans regjering om å legge forholdene til rette for et sendelag for faktainnsamling til Turkmenistan, i samsvar med landets internasjonale forpliktelser.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Kypros og Malta samt EFTA-landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.