Erklæring fra EU-formannskapet om den nasjonale forsoningskonferansen i Somalia (30.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den nasjonale forsoningskonferansen i Somalia (30.01.04)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at de parter som deltok i den ti dager lange konsultasjonsrunden i Nairobi, 29. januar undertegnet en avtale om Somalias overgangsinstitusjoner og de spørsmål som fortsatt gjenstår i den forbindelse. I og med avtalen kan konferansen ta skrittet videre til den tredje og avsluttende fasen, slik at det åpnes et handlingsrom som partene ikke må nøle med å utnytte.

Den europeiske union roser de somaliske lederne for å ha løst uoverensstemmelsene dem imellom og dermed bidratt til den avgjørende fremgangen; EU oppfordrer de somaliske lederne til å sørge for at den positive samarbeidsånden fortsetter gjennom konferansens tredje og avsluttende fase, og at den langvarige krisen i Somalia får en helhetlig løsning som omfatter alle parter.

Den europeiske union bekrefter sin fulle og vedvarende støtte til den IGAD-støttede nasjonale forsoningsprosessen, som er det eneste alternativet dersom Somalia skal lykkes med å gjenopprette et effektivt styre, fred og stabilitet i landet, og berømmer medlemsstatene i IGAD for å ha bidratt til reell fremdrift i prosessen. Den europeiske union roser særlig den sittende formannen i IGAD, president Museveni, for hans positive innsats, Kenyas president Kibaki for hans vedvarende engasjement, Kenyas utenriksminister Musyoka og ledelsen i IGADs meklingsutvalg for deres utrettelige innsats samt Djiboutis utenriksminister Ali Abdi Farah for hans vedvarende tilstedeværelse. Den europeiske union oppfordrer medlemmene i IGADs meklingsutvalg til å videreføre disse felles bestrebelser og å medvirke til at konferansen får et vellykket utfall.

Den europeiske union er rede til å gi økonomisk og teknisk støtte til en provisorisk og bredt fundert regjering som omfatter alle parter i Somalia.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, søkerlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.