Erklæring fra EU-formannskapet om den politiske situasjonen i Togo.

Erklæring fra EU-formannskapet om den politiske situasjonen i Togo.

Den europeiske union gjentar den uro den ga uttrykk for i sin erklæring 9. februar, og er fortsatt svært bekymret over utviklingen i Togo. EU ser med glede på de positive signalene som er gitt i og med kunngjøringen om at det vil bli avholdt valg på ny president innen 60 dager, og at retten til å demonstrere vil bli gjeninnført, men fordømmer samtidig bruddene på forfatningen og lovgivningen som følger av at Faure Gnassingbé inntil videre blir sittende som republikkens president.

Den europeiske union krever at den konstitusjonelle og rettslige orden omgående gjenopprettes, slik at det kan legges til rette for et fritt og åpent presidentvalg, som unionen er rede til å støtte når den tid kommer. EU krever at borgernes rettigheter respekteres full ut, og at presidentvalget blir fritt og åpent, noe en reell nasjonal dialog eller også en nasjonal overgangsregjering vil kunne bidra til.

Den europeiske union gir i denne forbindelse sin fulle og hele støtte til de utspill som er kommet fra Den afrikanske union og ECOWAS, og til den innsats de to organisasjonenes ledere, Olusegun Obasanjo og Tandja Mamadou, gjør for å gjenopprette den konstitusjonelle orden og den demokratiske prosess.

Dersom situasjonen ikke bedres, forbeholder EU seg retten til å iverksette tiltak til støtte for ECOWAS’ utspill og i særdeleshet til å revurdere sin holdning overfor Togo på bakgrunn av de 22 forpliktelsene regjeringen påtok seg i forbindelse med konsultasjonene i 2004.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.