Erklæring fra EU-formannskapet om den seneste tids utvikling i Elfenbenskysten (09.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om den seneste tids utvikling i Elfenbenskysten (09.12.03)

Den europeiske union ser med glede på det møtet som ble avholdt, under statssjefen og øverstkommanderende for hærens ledelse, i Yamoussoukro torsdag 4. desember mellom de nasjonale væpnede styrker og opprørsstyrkene New Forces, med sikte på å gjenoppta den viktige og presserende oppgaven med å samle og avvæpne opprørsstyrkene.

Den europeiske union bifaller uttalelsene fra president Gbagbo, der han gir klart uttrykk for at han er fast bestemt på å gjennomføre Marcoussis-avtalen fullt ut.

Den europeiske union setter nå sin lit til at løftene som ble gitt på dette møtet, blir strengt overholdt.

Den europeiske union verdsetter og støtter fullt ut denne positive utviklingen, som gir håp om en rask og fullstendig gjennomføring av Marcoussis-avtalen. EU gjentar med fornyet styrke sin oppfordring til ministrene fra New Forces om snarest mulig å tre inn igjen i fredsprosessen og gjenoppta sin plass i regjeringen. På bakgrunn av de beslutninger som nettopp er truffet i Yamoussoukro, vil disse ministrenes fortsatte uteblivelse ikke lenger gi mening.

Den europeiske union bekrefter også at den vil støtte gjenforeningen og gjenoppbyggingen av Elfenbenskysten med alle de midler som står til dens rådighet.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.