Erklæring fra EU-formannskapet om en fredsavtale for Tsjad (23.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om en fredsavtale for Tsjad (23.12.03)

Den europeiske union har med særlig interesse merket seg undertegningen av fredsavtalen mellom Republikken Tsjads regjering og representanten for opprørsbevegelsen MDJT ("Bevegelsen for demokrati og rettferd i Tsjad"), som fant sted 14. desember 2003 i Ouagadougou. EU uttrykker håp om at avtalen vil innebære et avgjørende skritt i retning av en bærekraftig utvikling grunnet på fred og sikkerhet.

Den europeiske union nærer videre håp om at de MDJT-styrker som fortsatt yter motstand, snart vil slutte seg til avtalen og legge ned sine våpen.

Den europeiske union oppfordrer alle parter som har undertegnet avtalen, til å overholde avtalens bestemmelser, slik at den militærpolitiske opposisjonen i Tsjad, som utelukkende tror på en militær løsning, skal kunne betrakte avtalen som et fredelig og demokratisk alternativ som i høy grad vil gagne sivilbefolkningen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.