Erklæring fra EU-formannskapet om erklæringene om våpenhvile som nylig er gitt i Uganda (21.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om erklæringene om våpenhvile som nylig er gitt i Uganda (21.03.03)

Den europeiske union gleder seg over erklæringene om våpenhvile som Lord’s Resistance Army og Ugandas regjering nylig har gitt.

Den europeiske union håper at disse erklæringene vil føre til en varig innstilling av fiendtlighetene og til fredsforhandlinger.

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med den innsatsen de religiøse og tradisjonelle Acholi-lederne har gjort for å bidra til å legge forholdene til rette for en våpenhvile.

Den europeiske union oppfordrer alle parter til å gripe denne anledningen til å skape fortgang gjennom dialog og bidra til å få slutt på denne 16 år gamle konflikten.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.