Erklæring fra EU-formannskapet om fullbyrdelsen av dødsdommene i Sudan (15.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om fullbyrdelsen av dødsdommene i Sudan (15.01.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste henrettelsen av de tre som nylig ble dømt til døden i Sudan. Den europeiske union viser til sin erklæring av 10. januar 2003 og sine gjentatte diplomatiske henvendelser til Sudans regjering.

Den europeiske union uttrykker på nytt sin kategoriske motstand mot dødsstraff under enhver omstendighet, og oppfordrer Sudans regjering til å avstå fra videre henrettelser eller andre former for grusom og umenneskelig straff. Den europeiske union understreker videre at slike handlinger er i strid med normene fastsatt i forbindelse med den pågående dialogen mellom Den europeiske union og Sudans regjering.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.