Erklæring fra EU-formannskapet om kidnappingen av hjelpearbeidere (19.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om kidnappingen av hjelpearbeidere (19.11.02)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste bortføringen av de to hjelpearbeiderne Alexander Panov og Musa Stushev, som arbeider for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Nord-Kaukasus. Dette siste angrepet på hjelpearbeidere følger i kjølvannet av kidnappingene i Tsjetsjenia og Dagestan i juli og august, der Nina Davidovich fra UNICEFs samarbeidsorganisasjon Druzhba og Arjan Erkel fra den sveitsiske avdelingen av Leger uten grenser fortsatt ikke er kommet til rette.

Den europeiske union er dypt bekymret for gislenes videre skjebne, og oppfordrer de ansvarlige til omgående å løslate alle gisler og sørge for at de vender trygt tilbake. Humanitær bistand avhenger av uhindret og sikker adgang for hjelpearbeiderne. Bortføring av hjelpearbeidere er til alvorlig skade for hjelpearbeidet blant de nødlidende nord i Kaukasus, der de humanitære organisasjonene fortsatt spiller en sentral rolle.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.