Erklæring fra EU-formannskapet om løslatelsen av Rebiya Kadeer. ( 23.03.05)

Erklæring fra EU-formannskapet om løslatelsen av Rebiya Kadeer. ( 23.03.05)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at Rebiya Kadeer, som i år 2000 ble dømt til åtte års fengsel, den 17. mars ble løslatt før tiden av de kinesiske myndigheter. Den europeiske union har, innenfor rammen av menneskerettighetsdialogen mellom EU og Kina, over flere år arbeidet iherdig for å få henne løslatt.

Den europeiske union gjentar likevel at den er bekymret over for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, særlig når det gjelder respekten for religiøse og kulturelle rettigheter.

Den europeiske union gjentar også sitt ønske om at det snart vil bli løslatt flere fanger.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia‑Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.