Erklæring fra EU-formannskapet om parlamentsvalget i Rwanda (13.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om parlamentsvalget i Rwanda (13.10.03)

I anledning valget på ny nasjonalforsamling i Rwanda ønsker Den europeiske union å understreke betydningen av at landet har sluttført valgprosessen, noe som innebærer et særdeles viktig skritt i retning av nasjonal forsoning og konsolidering av livskraftige demokratiske institusjoner. I likhet med presidentvalget 25. august foregikk parlamentsvalget i rolige og ordnede former, og den organisatoriske innsatsen i forbindelse med valget vitner om den vekt myndighetene i Rwanda legger på den politiske overgangsprosessen i landet.

Samtidig har Den europeiske union merket seg de anmerkninger EUs valgobservatører har kommet med i sin foreløpige rapport av 3. oktober, om at valgkampen har vært preget av at opposisjonen er blitt hindret i sin virksomhet, av trakassering, trusler og arrestasjoner, i tillegg til at det er konstatert uregelmessigheter ved en rekke valglokaler. Reell økonomisk og sosial fremgang i Rwanda forutsetter stadig at alle deler av samfunnet tar del i landets politiske utvikling.

Valget i Rwanda er også viktig sett i lys av den rådende situasjonen i området rundt De store sjøer. Den politiske overgangen i Rwanda skjer på et tidspunkt da fredsprosessen i Den demokratiske republikken Kongo og i Burundi viser oppmuntrende tegn til fremgang. Den europeiske union bekrefter at den fortsatt er rede til å bidra til forsoningsprosessen i området rundt De store sjøer, som kan komme styrket ut som følge av den senere tids begivenheter.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.