Erklæring fra EU-formannskapet om situasjonen på Salomonøyene (28.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om situasjonen på Salomonøyene (28.07.03)

Den europeiske union har nøye fulgt den pågående situasjonen på Salomonøyene. Stabilitet og bærekraftig utvikling i det sørlige Stillehavet er viktige mål for EU. Ettersom regjeringen og nasjonalforsamlingen på Salomonøyene fullt ut støtter den politiledede aksjonen som medlemsstatene i Pacific Islands Forum er i ferd med å forberede, har Den europeiske union innledet grundige og konstruktive drøftelser med hensyn til den støtte EU skal gi videre som ledd i en fornyet innsats fra giverlandenes side i forbindelse med det overordnede og langsiktige stabiliseringsprogrammet for Salomonøyene.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.