Erklæring fra EU-formannskapet om valget i Ekvatorial-Guinea (18.12.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om valget i Ekvatorial-Guinea (18.12.02)

Den europeiske union ser med bekymring på den indre situasjonen i Ekvatorial-Guinea når det gjelder demokratiseringsprosessen. Den europeiske union beklager i særdeleshet den måten valget 15. desember 2002 ble håndtert på. Den europeiske union mener opposisjonen ikke var behørig representert under valget, og beklager at lederne for opposisjonen fortsatt er domfelt og fengslet eller befinner seg i eksil.

Den europeiske union ser med skuffelse på at regjeringen ikke har fulgt anbefalingene om menneskerettighetssituasjonen som FNs spesialutsendinger gjentatte ganger har fremhevet, der de har oppfordret regjeringen til å vise at den står fast ved sin beslutning om å følge et ekte demokratisk system og til å anmode FN og/eller EU om å sende en valgbistandsdelegasjon.

For å gjenopprette tilliten og bidra til en gunstig politisk prosess oppfordrer Den europeiske union på det sterkeste regjeringen til å gi medlemmene av den politiske opposisjonen fullt amnesti, og å gjøre dette umiddelbart.

Den europeiske union oppfordrer regjeringen og den politiske opposisjonen til å innlede en altomfattende politisk dialog om demokratiseringsprosessen for Ekvatorial-Guineas institusjoner og samfunn, og om innføring av garantier for overholdelse av menneskerettighetene.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.