Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsikringsformidlingsloven

Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)

Denne loven gjelder formidling av direkte forsikring og gjenforsikring. Loven gjelder ikke virksomheter som nevnt under punkt 1-3 i §1-1 eller formidling av forsikringsavtaler dersom vilkårene nevnt under punkt 1-6 i §1-1 er oppfylt. For forsikringsformidlere som er registrert i annen stat i EØS gjelder § 8-2 første, annet, tredje og fjerde ledd. Kredittilsynet avgjør i tvilstilfelle om en virksomhet driver forsikringsformidling.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen