Forsikringsformidlingsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)

Denne loven gjelder formidling av direkte forsikring og gjenforsikring.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter