Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om fôrvarer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 14. januar 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 15, § 17 og § 32 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 1 (direktiv 70/524/EØF (endret ved direktiv 82/471/EØF, direktiv 84/587/EØF, forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 93/113/EØF, direktiv 96/25/EF, direktiv 96/51/EF, direktiv 96/66/EF, direktiv 97/6/EF, direktiv 97/72/EF, direktiv 98/19/EF, direktiv 98/92/EF, direktiv 1999/20/EF, direktiv 2001/46/EF og direktiv 2003/7/EF), direktiv 79/373/EØF (endret ved forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 86/354/EØF, direktiv 90/44/EØF, direktiv 93/74/EØF, direktiv 96/24/EF, direktiv 97/47/EF, direktiv 98/87/EF, direktiv 1999/61/EF, direktiv 2000/16/EF og direktiv 2002/2/EF), direktiv 82/471/EØF (endret ved direktiv 84/443/EØF, direktiv 85/509/EØF, forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 86/530/EØF, direktiv 88/485/EØF, direktiv 89/520/EØF, direktiv 90/439/EØF, direktiv 93/26/EØF, direktiv 93/56/EØF, direktiv 93/74/EØF, direktiv 95/33/EF, direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/20/EF), direktiv 83/228/EØF, direktiv 87/153/EØF (endret ved direktiv 94/40/EF, direktiv 95/11/EF og direktiv 2001/79/EF), direktiv 93/74/EØF (endret ved direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/29/EF), direktiv 93/113/EØF (endret ved direktiv 97/40/EF), direktiv 1999/29/EF (endret ved direktiv 2001/46/EF og direktiv 2001/102/EF), direktiv 71/250/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/27/EF), direktiv 71/393/EØF (endret ved direktiv 73/47/EØF, direktiv 81/680/EØF, direktiv 84/4/EØF og direktiv 98/64/EF), direktiv 72/199/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 84/4/EØF, direktiv 93/28/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/79/EF), direktiv 73/46/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 92/89/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/27/EF), direktiv 76/371/EØF, direktiv 76/372/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF og direktiv 94/14/EF), direktiv 78/633/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF og direktiv 84/4/EØF), direktiv 80/511/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF), direktiv 81/715/EØF, direktiv 82/475/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF og direktiv 1999/334/EF), direktiv 84/425/EØF, direktiv 86/174/EØF, direktiv 94/39/EF (endret ved direktiv 95/9/EF og direktiv 2002/1/EF), direktiv 1999/27/EF, direktiv 2002/70/EF, direktiv 2002/32/EF (endret ved direktiv 2003/57/EF og direktiv 2003/100/EF), vedtak 85/382/EØF, vedtak 91/516/EØF (endret ved vedtak 92/502/EØF, vedtak 95/274/EF, vedtak 97/582/EF, vedtak 1999/420/EF og vedtak 2000/285/EF), direktiv 2003/104/EF, direktiv 2003/126/EF og forordning (EF) nr. 1831/2003), direktiv 2004/116/EF og vedtak nr. 2007/623/EF.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov