Forskrift om endringer i fastlegeforskriften

Les forskriften på Lovdata