Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (vurdering av fosterets levedyktighet mv.)

Les forskriften på Lovdata

Til toppen