Forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 10, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 23, § 32, § 33 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 8b (forordning (EF) nr. 2160/2003 som endret ved forordning (EF) nr. 1237/2007, forordning (EU) nr. 1086/2011 og forordning (EU) nr. 517/2013), del 7.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 199/2009), nr. 29 (forordning (EF) nr. 1177/2006), nr. 51 (forordning (EU) nr. 1190/2012), nr. 53 (forordning (EU) nr. 200/2010), nr. 55 (forordning (EU) nr. 517/2011) og nr. 57 (forordning (EU) nr. 200/2012).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 5 jan 2010 nr. 46, 19 feb 2010 nr. 293, 11 nov 2010 nr. 1449, 4 juli 2011 nr. 735, 13 feb 2012 nr. 142, 29 okt 2012 nr. 1000, 17 juni 2013 nr. 675, 30 juni 2014 nr. 921, 17 sep 2014 nr. 1294.<br> Rettelser: 05.02.2010 (bokstavkode for endr. i kons. forordning), 18.04.2012 (strukturfeil), 16.03.2013 (Forordning (EF) nr. 1177/2006) og (Forordning (EF) nr. 584/2008), 05.04.2013 (Forordning (EF) nr. 199/2009), 18.04.2013 (Forordning (EF) nr. 1237/2007).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov