Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Resultat: Fremmet i Prop. 120 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.03.2015