Høring - karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene

Endring i forskrift til opptak til høyere utdanning

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, , er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.11.2014

Med henvisning til Lærerløftet, regjeringens nye lærerstrategi, er det foreslått å skjerpe karakterkravet i matematikk fra karakteren 3 (tre) til 4 (fire) for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

 

Det foreslås nå en endring i bestemmelsene om spesielle opptakskrav til slike utdanninger. Det tas sikte på at endringen skal tre i kraft fra og med opptak til studieåret 2016-2017.
(03.10.2014).

____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i PDF-format:


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

Høringsnotat om forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - matematikkrav (Opptaksforskriften) (PDF)

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.