Høring - forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2014