Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester. Forskriften gjelder for ansatte i slike bedrifter som utfører renhold.

 

Se forskriften på lovdata.no