Høring - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2014