Høring - forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2014

Vår ref.: 14/2625

Høringsbrev (pdf)

Lovspeil (pdf)

Utkast til lov (pdf)

Utkast til forskrift (pdf)

Høringsnotat (pdf)