Høring - forslag til endringer i spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Endringene gjelder bestemmelser i pakkereiseloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, eiendomsmeglingsloven, bustadoppføringsloven, ekomforskriften og i domeneforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2015