Høring – forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven for forvaltningstjenester fra boligbyggelag til tilknyttede borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2014