Høring: Utkast til nytt kapittel i forurensningsforskriften om miljøsikker lagring av CO2 samt mindre endringer i avfallsforskriften og konsekvensutredningsforskriften

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2014