Kartlegging av veiledningsordningen for lærere og barnehagelærere

En ny kartlegging av veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage og skole viser at ordningen er godt mottatt i begge sektorer. 9 av 10 skoler og 8 av 10 barnehager med nyutdannede lærere har en veiledningsordning.

Rambølls rapport viser at engasjement fra skole- og barnehageledere har hatt stor betydning for innføring av ordningen, i  tillegg er tid avsatt i veilederens og nyutdannedes arbeidsplan en viktig suksessfaktor.