NOU 2014: 4

Enklere regler – bedre anskaffelser— Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Forenklingsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. desember 2012 for å utrede og foreslå endringer av den særnorske delen av anskaffelsesregelverket.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser. Utredningen belyser også en del andre relevante forhold som etter utvalgets oppfatning vil kunne bidra til «det gode innkjøp».

Utvalgets arbeid og forslag gjenspeiler at oppfatningene er delte, både om hva forenkling er, og om behovet for forenklinger i anskaffelsesregelverket.

Oslo, 10. juni 2014

Inger Roll-Matthisen (leder)

Dag Strømsnes

Kurt Richard Brekke

Gro Amdal

Lars Johan Frøyland

Kristine Vigander

Arnhild Dordi Gjønnes

Henrik Renner Fredriksen

Marianne Breiland

Helmuth Liessem

Benedikte Slørdahl Skjærpe (sekretariatsleder)

Carsten Eriksrud

Christina Paludan Melson

Anders W. Skumsnes

Arvid Senhaji

Til forsiden