Orienteringsbrev til Norsk olje og gass om enkelte endringer i overgangsregelen til friinntektsendringen

Brev til Norsk olje og gass

[30. mai 2014]
Vedlagt brevet var en liste utarbeidet av Olje- og energidepartementet som viser prosjekter der plan eller søknad etter petroleumsloven § 4-2 eller § 4-3 er innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013 (og tilknyttet plan, jf. lovforslag til 2. ledd nr. 2 i overgangsregelen del IV), og tidspunktet for produksjonsstart eller driftsstart (jf. forskrift 25. april 2014) er i 2013 eller senere. Listen er senere oppdatert ved Finansdepartementets rettebrev av 11. juni 2014.  

Se brevet og oppdatert liste fra rettebrev 11. juni 2014 her.