Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7

Strategi 2014-2018

Pasientskader skal reduseres med 25 prosent fram til 2019. Det er målet i den nye strategien for pasientsikkerhet.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal gå over fem år og bygger på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Det nye er at strategien tallfester en rekke mål – for eksempel mål for å redusere infeksjoner, for å bedre overlevelse og for å bedre pasientsikkerhetskulturen. Visjonen er at pasienter, brukere og pårørende opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester.

Les strategien for Pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018 i pdf