Prop. 101 L (2013–2014)

Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget