Prop. 110 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi)

Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget