Prop. 112 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget