Prop. 112 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget