Prop. 128 S (2009–2010)

Reindriftsavtalen 2010/2011, og endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.

Reindriftsavtalen 2010/2011, og endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget