Prop. 42 L (2014-2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden. Det vil etter forslaget fortsatt være opp til det enkelte arbeidsgiverforetak om det vil tilby sine ansatte uførepensjonsdekning, men for at uførepensjonsdelen av tjenestepensjonsordningen skal undergis skattemessig gunstig behandling, må ordningen være utformet innenfor de foreslåtte reglene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget