Prop. 53 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget