Prop. 53 L (2013–2014)

Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget