Prop. 72 L (2013–2014)

Pasientjournalloven og helseregisterloven

Pasientjournalloven og helseregisterloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget