Prop. 87 L (2013–2014)

Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget