Prop. 88 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om oppfølging av tidligere nordsjødykkere. Departementets forslag angir rammene for en politisk avslutning av dykkersaken på en god og verdig måte. Proposisjonen fremmes uavhengig av dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol av 5. desember 2013.