Prop. 97 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Ein del saker om luftfart, veg og jernbane

Ein del saker om luftfart, veg og jernbane

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget