Historisk arkiv

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Rapporten inneholder en analyse av de samfunnsøkonomiske virkningene av å styrke diskrimineringsvernet ved å lovfeste at alle ha tilgang til varer og tjenester.

Rapporten inneholder en analyse av de samfunnsøkonomiske virkningene av å styrke diskrimineringsvernet ved å lovfeste at alle ha tilgang til varer og tjenester. Den er utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Rapporten kan lastes ned her (pdf)