St.meld. nr. 22 (2003-2004)

Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig

Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget