St.meld. nr. 22 (2003-2004)

Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig

Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no