St.meld. nr. 22 (2003-2004)

Om etablering av et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I meldingen presenteres et forslag om å etablere et representasjonsanlegg for regjeringen med statsministerbolig i tilknytning til den nåværende representasjonsboligen i Parkveien 45 i Oslo.

Til dokumentets forside