Tilstandsrapporter for IKT i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgsdepartementet ga 13. januar 2014 Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en oversikt over tilstanden for IKT i helse- og omsorgssektoren.

Det har gitt tre rapporter som kan lastes ned i pdf-format:

IKT utfordringsbilde i helse- og omsorgssektoren (pdf - 11 Mb)

Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området (pdf)

Analyse av det norske leverandørmarkedet for elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative systemer (PAS) (pdf)