Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

Anskaffelsesstrategien skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd ved anskaffelser av varer og tjenester.

Den skal også bidra til at departementet opptrer med stor integritet slik at anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte, og å redusere faren for uetisk atferd og korrupsjon.

Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet 2011 – 2012
Last ned strategien (pdf)