Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpen konsultasjon om organdonasjon og transplantasjon

EU-kommisjonen gjennomfører en offentlig konsultasjon om fremtidige EU-tiltak på området organdonasjon og transplantasjon. Frist for å sende inn uttalelser er 15. september 2006.

Åpen konsultasjon om organdonasjon og transplantasjon

Europakommisjonens generaldirektorat for helse- og forbrukerbeskyttelse (DG Sanco) gjennomfører en offentlig konsultasjon om fremtidige EU-tiltak på området organdonasjon og transplantasjon. Målet med konsultasjonen er å identifisere hovedproblemer man møter i arbeid med donasjon/transplantasjoner og invitere til å komme med ideer om hvordan disse kan løses, samt vurdere i hvilken grad tiltak bør iverksettes på EU-nivå.

Artikkel 152, "folkehelseartikkelen", hjemler mulighet for Kommisjonen til å foreslå initiativer som sikrer bedre kvalitet og sikkerhetsstandarder ved organdonasjon. På den annen side hjemler artikkelen ikke rett til å regulere organisering og levering av helsetjenester og medisinsk behandling. Samtykke til donasjon er et særlig sensitivt område, hvor det ikke minst må tas hensyn til lokale og kulturelle holdninger til donasjon og transplantasjon. Noen medlemsstater forutsetter samtykke med mindre det er positivt gitt uttrykk for det motsatte, mens andre igjen krever positivt samtykke.

Antall organtransplantasjoner har vokst jevnt i hele EU de senere år. Det er imidlertid mange utfordringer på dette området. Antall organer møter på langt nær etterspørselen - ca. 10 EU-borgere dør hver dag i transplantasjonskø, og det er ingen standarder for utveksling av organer mellom ulike EU-land. Det samme gjelder krav til kvalitet og sikkerhet ved organtransplantasjon. Ulike standarder referer seg til organisering, ressurser, opplæring, regelverk, prosedyrer og etiske spørsmål knyttet til lokale og kulturelle forhold.

Frist for å komme med uttalelser er satt til 15. september 2006. Basert på de mottatte innspillene vil Kommisjonen følge opp med en Kommunikasjon mot slutten av 2006/begynnelsen av 2007 med forslag til tiltak som bør iverksettes på EU-nivå.

Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av at flest mulig berørte norske instanser/ organisasjoner gir sine synspunkter til EU i denne konsultasjonen, og vil sette pris på å motta kopi av de enkelte instanser/organisasjoners svar både per e-post og per post. Spørsmål om konsultasjonen kan rettes til rådgiver Ragnar Skjøld, telefon 22 24 84 53, e-post [email protected].

Lenke til DG Sanco med informasjon om hvordan man kan delta i konsultasjonen