Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020

Rapport fra ekspertutvalg

Avgitt 29. september 2021

Les dokumentet

Rapport fra ekspertutvalg

Avgitt 29. september 2021