Historisk arkiv

Olje- og energiminister Tina Bru mottok Gjerdrumutvalgets første delrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru mottok onsdag 29. september Gjerdrumutvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

'
Olje- og energiminister Tina Bru mottok Gjerdrumutvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum fra utvalgets leder, Inge Ryan, på Gjerdrum kulturhuset 29. september 2021. Foto: OED

Rapporten ble overlevert utvalgsleder Inge Ryan under en pressekonferanse på kulturhuset i Gjerdrum. Det regjeringsoppnevnte Gjerdumutvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet som gikk ved Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember 2020.

Delrapporten kan leses her

Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i nyere tid. Skredet førte til tap av 11 menneskeliv, i tillegg til evakuering av mer enn 1600 personer og store materielle ødeleggelser.

— Dette er en stor tragedie som har berørt oss alle sterkt. I dag går tankene mine først og fremst til dem som ble rammet, til deres familie og venner – og til hele lokalsamfunnet her i Gjerdrum. Spesielt tenker vi på dem som mistet noen de hadde kjær, sa Tina Bru da hun tok imot rapporten.

Gjerdrumutvalgets oppdrag har bestått i å finne årsakene til kvikkleireskredet på Gjerdrum og å vurdere alle relevante årsaksforhold. Utvalget har blant annet gjennomgått menneskelig aktivitet i området forut for skredet, arealplaner og andre forhold knyttet til statlige eller kommunale myndigheters rolle, i tillegg til vurderinger av gjennomførte geotekniske grunnundersøkelser og sikringstiltak.

— Det kjennes godt at vi i dag endelig får svar på mange av de spørsmålene vi har hatt siden skredet i desember. Samtidig ser vi at det ikke er ett enkelt svar på hva som forårsaket skredet. Rapporten fra utvalget tar for seg svært komplekse problemstillinger. Vi må nå bruke tid på å grundig gå gjennom rapporten, sa Tina Bru.

Gjerdrumutvalgets mandat er todelt. I tillegg til å undersøke årsakene til skredet i Gjerdrum, skal utvalget vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal levere en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Utvalgets rapport og pressemelding, samt mer info om Gjerdrumutvalget kan leses på utvalgets eget nettsted.