Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 2020

Til innholdsfortegnelse

Forord

På bakgrunn av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020 satte regjeringen 5. februar 2021 ned et offentlig ekspertutvalg. Utvalgets mandat er todelt. Utvalget skal først undersøke årsakene til skredet. Dernest skal utvalget gi sine vurderinger og anbefalinger for forvaltningen av kvikkleirerisiko i Norge.

Med dette legger utvalget frem sin delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Rapporten er omfattende, og flere av kapitlene er relativt tekniske. Vi mener dette er nødvendig for å underbygge konklusjonene vi har kommet frem til.

Utvalget har gått til oppgaven med ydmykhet. Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse med de berørte og håper denne rapporten gir noen svar som kan være til hjelp på veien videre.

En rekke aktører og enkeltpersoner har bidratt med informasjon både om selve hendelsen og om tiltak som opp gjennom årene er gjennomført i området. Underveis har vi opplevd stor velvilje til å bidra. Vi vil spesielt trekke frem Gjerdrum kommune som i en krevende situasjon har bidratt med viktig informasjon. Utvalget har også fått levert faglige utredninger fra NVE, NGU, Sweco og Multiconsult.

I sum har dette vært avgjørende for at utvalget kunne sette sammen et bilde av årsakssammenhenger. Takk til alle som har bidratt.

Oslo, 29. september 2021

  • Inge Ryan
  • utvalgsleder
  •  
  • Haakon Riekeles
  • sekretariatsleder
Til forsiden