Av Om For et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Arbeidsgruppen for mangfold i film og tv overleverte 21. november 2012 sitt innspillsnotat til kulturminister Hadia Tajik.

 
Av Om For - et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama
Av Om For et innspillsnotat om mangfold i kinofilm og tv-drama (.pdf) 
Overlevert til kulturminister Hadia Tajik fra arbeidsgruppen for mangfold i kinofilm og tv-drama 21. november 2012.