Avgift på HFK/PFK - forslag til endring av forskrift om særavgifter

Resultat: Forskriftsendring av 20.12.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: